Mijn aanbod

Individuele coaching (jij & ik)

Op een rustige, speelse manier, tussen onze vrolijke huisraad, eventueel met ondersteuning van onze Schnoodle hond Beerke hou ik er van om op een creatieve manier samen met jou aan de slag te gaan. Jou te volgen in de vragen die je hebt en trainen van je superkrachten. 😊

Talentgericht werken

Elk kind, ook jij, wordt geboren met bakken talent, je superkrachten! Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die vanzelf gaat en waar je plezier aan beleeft, je de tijd vergeet en jij je batterijen weer oplaadt. 
Je hoeft dus geen pro of kampioen te zijn, als jij er energie van krijgt is dat een talent. Ik vindt het leuk om samen met jou, ook tijdens de sessies je talenten te ontdekken!

'Ik leer anders' coaching

Ik ga met jou 4-6 sessies aan de slag met de ik leer anders methode. Dit kan bij mij, bij jou of in overleg op school.
Na 4-6 sessies heb je de basis aangeleerd en kan je die verder (zelf, met een ouder of met mij) blijven oefenen en gebruiken om lesstof (makkelijker) te leren.
In de basissessies ga ik met je werken aan:

 • Onthouden van informatie
 • Taal: spellen, lezen
 • Rekenen: tafels, plus en min sommen
 • Klokkijken


Begeleidingsgesprekken

Is het voor jou en/ of je ouders fijn om begeleiding te krijgen bij gesprekken op school?!
Ik wil graag ondersteunen en helpen om passend(er) onderwijs te realiseren zodat jij weer prettig(er) naar school kan gaan. 


Grote mensen info

Extra info

Created with Sketch.

Kindercoaching is een laagdrempelige manier van hulpverlening. Ik zal geen diagnoses stellen. 

Coachen vindt bij voorkeur overdag plaats onder schooltijd. De concentratie is dan nog het beste en er is geen extra belasting bovenop school. De meeste scholen zijn in overleg bereidt om hierin mee te gaan.

Meestal werk ik tussen de vijf tot vijftien tal sessies met een kind. 

Werkwijze

Created with Sketch.

Kennismaking
In een korte (telefonische) kennismaking kunnen we ontdekken en voelen of we met elkaar een traject aan willen gaan. Zo ja, dan maken we een afspraak voor intake. U krijgt van tevoren het intakeformulier opgestuurd zodat u deze thuis zelf in kunt vullen, als ook het aanmeldformulier.
Bent u bij mij terechtgekomen via www.HBpunt.nl dan heeft daar de intake plaatsgevonden. 
Het heeft wel mijn voorkeur om dan alsnog alvorens een traject te starten een afspraak in te plannen om persoonlijk te horen waar de hulpvraag ligt en wat de verwachtingen zijn.  

Betreft het puur alleen de basistraining 'ik leer anders', dan is een kennismakingsgesprek en het invullen van een aanmeldformulier genoeg.

Intake

In overleg met u is het intakegesprek met of zonder uw kind. In het gesprek bespreken we de hulpvraag, verwachtingen en stellen mondeling een plan op.
De voor u bekende superkrachten van uw kind neem ik graag mee in dit plan, zodat ik deze tijdens de sessies kan benutten. 


De coaching

De coaching biedt ik individueel aan. 
Het kan wenselijk zijn dat de ouder(s) bij een sessie worden betrokken. Dit gaat altijd in overleg.
De 'ik leer anders' methode is het liefst met een ouder erbij zodat thuis verder kan worden gegaan met het eigen maken van deze methode.

Evaluatie

Afhankelijk van de duur van het traject, zal ik in overleg met u tussentijds een gesprek inplannen. Uiteraard is er aan het einde van het traject een afrondingsgesprek met u, maar ook een kort afrondingsgesprek met uw kind en u. 

Tarieven & vergoeding

Created with Sketch.
 • (Telefonische) kennismaking is kosteloos en duurt max. 20 minuten. 
 • Intake, coachingssessie, begeleidingsgesprek school als evaluaties kosten per sessie 65,- . 

       De duur van een coachingssessie is max. 60min. 

 • Kindercoaching pakket: 

       intakegesprek, 5 sessies, 1 sessie of gesprek naar behoefte (oudergesprek, schoolgesprek,               extra sessie voor kind) 395,-

 • 'Ik leer anders' pakket (4 tot 6x) 250,- excl. evt. werkboek á 39,-. De tijden van deze sessies zijn afhankelijk van de concentratie van het kind, maar duren max. 45min.
 • De prijzen zijn vrijgesteld van BTW. 
 • Knutselmaterialen en korte uitwerking van de sessies zijn inbegrepen.
 • Reiskosten buiten Dokkum á € 0, 25 ct. per km.


Aanmelding kan bij mij met of zonder verwijzing van de huisarts. 
Coaching van kinderen kan in de provincie Friesland mogelijk vergoed worden vanuit de Jeugdwet. Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.